Přehled změn

Eywa 2.6

Eywa

Improved

 • Možnost konfigurace pro LDAP authenticator
 • Přidán CouchDB authenticator
 • Automatické přesměrování z www.subdomain.host.com na subdomain.host.com
 • Automatické přesměrování z *.htm

FIXED

 • Opravené odkazy v generované sitemapě
 • Některé přílohy byly chybně rozpoznávány jako obrázek
 • Opraveno odesílání na více adres z kontaktního formuláře
 • Escapování názvu přílohy pro CouchDB
 • Políčko pro anti-spam v kontaktním formuláři musí být vždy schované

System

Improved

 • Přidána kontrolka pro datum a čas
 • Lepší zobrazení seznamu podstránek včetně správného typu

Fixed

 • Ošetření výjimky při ukládání dokumentu

Development

Improved

 • Kompatibilita s PHP5.4
 • Odstraněna závislost na Sqlite2
 • Odstraněna závislost na Memcache (jako interní keš se používá APC)
 • Možnost snadné konfigurace TinyMCE editoru
 • Přidán beforeSave event handler na Model\Document
 • Zrušena nepotřebná obecná routa

Fixed

 • FileRouter zachytává FileNotFoundException a je korektně vrácena stránka 404
 • Sass: ve vývojovém módu zapnut 'debug output'

Eywa 2.5

Eywa

Improved

Fixed

 • Oprava stránkování na přehledu stránek (pokud se filtrují podle typu dokumentu)

System

Improved

 • Editace stránky je kompletně AJAXově, bez znovunačítání celého rozhraní adminstrace
 • Ikony podle typu dokumentu
 • Detekce změn v obsahu stránky a upozornění, pokud uživatel zapomene změny uložit
 • Nový dialog pro řešení konfliktu při editování stránky více uživateli
 • Automatické skrývání informačních hlášek
 • Zobrazení aktuální revize stránky
 • Logování změn (datum a uživatel)
 • Optimalizace datagridu
 • Komponenta pro výběr času a data

Fixed

 • Přesměrování na původní stránku po přihlášení

Development

Improved

 • Lepší podpora pro aboslutní odkazy v šablonách
 • Session není ukládána robotům
 • Přidán TestMailer

Eywa 2.4

Eywa

Improved

 • Microdata pro drobečkovou navigaci
 • Přidán telefon do kontaktního formuláře

Fixed

 • Oprava v antispamové ochraně kontaktního formuláře
 • Lepší detekce prohlížeče Safari

System

 • Nový dialog pro vytváření stránky (výběr typu stránky a šablony)
 • Možnost měnit šablonu již vytvořené stránky
 • Přidána záložka s reálným náhledem stránky
 • Přidáno tlačítko pro "Přidání další stránky"

Development

Improved

 • Možnost inline editace v datagridu
 • Úpravy v komponentě TreeView pro obecnější použití
 • Presenter může použít šablonu svého předka
 • Snadnější způsob předefinování obsahu panelu
 • onSend událost na kontaktním formuláři

Fixed

 • Příloha souboru se určuje přednostně podle content type
 • Hledání šablony kontrolky také podle jména

Eywa 2.3

Eywa

Improved

 • Vypuštěno ".html" z URL webu

Fixed

 • Oprava stránkování, pokud klíč stránky je '0'

System

Improved

 • Podpora pro správu více subdomén v jedné administraci
 • Možnost měnit velikost panelu se stromem stránek
 • Dokumenty ve stromu se třídí podle pozice

Fixed

 • Pokud je strom stránek příliš dlouhý, zobrazí se scrollbar
 • Chybějící obrázek v dark theme a drobné opravy v CSS

Development

 • Aktualizace jQuery (1.4.4 →1.6.3) a jQueryUI (1.8.9 →1.8.16)
 • Zvláštní CSS soubor pro TinyMCE (css/screen-tinymce.css)

Eywa 2.2

Eywa

Improved

Fixed

 • Oprava chyby při nastavení maximálního počtu položek v menu

System

 • Přidány záložky v editaci stránky, přeuspořádány formulářové prvky do nových záložek, aby tvořily intuitivnější logické celky (Vlastnosti, Obsah, Meta data, Přílohy).

Development

 • Profilování běhu aplikace pomocí XHProf, výpis informací v Debug panelu
 • Možnost konfigurovat v jaké záložce se bude zobrazovat formulářová kontrolka a možnost přidávat vlastní záložky s vlastní funkcionalitou
 • Skript pro nastavení správných opravnění ve filesystému
 • Refactoring Eywa\CMS\System\Forms\DocumentEditor a Eywa\CMS\Route

Eywa 2.1

Eywa

 • Přidána možnost autentizace pomocí LDAP
 • Jednotné přihlašování jedním účtem na více webů

System

Improved

 • Možnost přesouvat celý podstrom stránek
 • Zobrazení typu stránky

Fixed

 • Oprava ukládání přílohy ke stránce (nastavení správné revize)

Development

 • Podpora pro vytváření vlastních view, které budou volána na CouchDB
 • Kontolka AttachmentSelect pro výběr přílohy při editaci dokumentu

Eywa 2.0

Eywa

 • Nový typ obsahu Link a Redirect
 • Přidána možnost odhlášení
 • Podpora pro automatické generování sitemap.xml
 • Rychlejší odezva díky kešování obrázků
 • Antispamová ochrana kontaktního formuláře
 • Nastavení názvu stahovanému souboru
 • Šablony pro chybové stránky (404 a 500)
 • Možnost zakázat indexování webu

System

Improved

 • Název stránky rozdělen na tři vlastnosti: Název, Nadpis (H1) a Titulek (meta title)
 • Přeuspořádání formulářových prvků pro snazší orientaci
 • Mazání a přesouvání stránek (včetně vytvoření linku z původního umístění)
 • Možnost měnit pořadí obrázků
 • Stránka může mít nejen obrázky, ale libovolné soubory
 • Soubory lze uploadovat jak přetažením, tak vyvoláním standardního dialogu s možností vybrat více souborů
 • Nápověda ke všem formulářovým prvkům pomocí atributu title
 • Seznam obrázků v dialogu obrázku TinyMCE editoru
 • fb:likebox je povolený tag v TinyMCE editoru
 • Odlišný styl pro skryté položky v přehledech

Fixed

 • Opravena JS chyba v IE 7-9
 • Nastylování prvku autocomplete a další drobné opravy v CSS stylech
 • Do html hlavičky přidána informace pro roboty - noindex, nofollow

Architektura

 • Defaultní úložiště je CouchDB
 • Komponenta Metas, která se stará o vypsání všech meta atributů stránky (vč. verze Eywy) a rovněž Open Graph atributů
 • Náhledy obrázků se generují při vytváření odkazu (ve FileRouter, načítání obstarává implementace IFileLoaderu)

Development

Improved

 • CouchDB profiler jako Debug Panel
 • Podpora pro skripty pro dávkové změny v CMS úložišti
 • Skript pro vytvoření nového úložiště
 • "Hook" skript po aktualizaci Eywy
 • Lepší podpora pro vytváření víceúrovňových menu
 • CSS styly je možné psát v syntaxi Sass
 • Anotace se parsují parserem z Nette2 (podpora syntaxe Neon)
 • Aktualizace Nette\Utils\Finder
 • Refactoring Eywa\Presenters\File

Fixed

 • Opravena detekce prostředí beta
 • Podpora pro MultiSelect v editaci dokumentu
 • Kešování verze Eywy